PUST

Del dette på:

PUST – Mestringsgruppe for børn med ADHD

Se vores invitation til Synlighedsdagen her

Kolding Selvhjælp opstarter mestringsgruppe for børn med ADHD i mellemskoletrinnet –PUST (personlig udvikling og træning). En direkte, tidlig og forebyggende indsats over forbørn med ADHD.

Vi starter et gruppeforløb for børn fra 4+5+6 klassetrin.

Gruppen skal mødes herinde på Banegårdspladsen 12 tirsdage fra kl. 15:30 til 17:00 medopstart d. 10. april og afslutning d. 26. juni.

 

Projekt PUST er en social indsats, som skal forebygge og arbejde med følelserne af at følesig forkert, ensom og anderledes, som vi ved følger mange børn med ADHD. Samtidig skalindsatsen give dem konkrete redskaber til at undgå og løse konflikter, sætte ord på egnevanskeligheder og udtrykke behov for støtte eller særlige hensyn på en konstruktiv måde.

Indsatsen skal højne kvaliteten af deres hverdagsliv både på kort og på længere sigt.

Børnegrupperne skal være et frirum i trygge rammer, hvor børnene kan tale om det, der ersvært – gensidigt og på lige fod.

 

På langt sigt er målet, at børnene vil være styrket i deres selvværd, selvforståelse, socialekompetencer og have flere hensigtsmæssige handlemuligheder, også efter gruppens ophør.

 

Grupperne har kørt med stor succes i andre byer i et samarbejde mellem frivillige, ADHDforeningen og vores paraplyorganisation FRISE.

 

Her kan du se projektet beskrevet henholdsvis hos ADHD foreningen og FRISE

https://adhd.dk/projekter/projekt-pust/

https://www.frise.dk/projekter/mestringsgrupper

 

Børnene mødes i grupper af seks en eftermiddag om ugeni 12 uger (1½ time/uge) sammen med to frivillige gruppeledere, der er uddannet og klædt på til opgaven.

 

Tilmeld dig på

tlf.: 75507902 eller

mail: info@koldingselvhjaelp.dk