Borger til borger

Del dette på:

Info om Borger til Borger

Borger til Borger er en frivillig ordning, hvor borgere der har haft eller har en psykisk sårbarhed/sygdom, men som har lært at mestre sårbarheden/sygdommen, tilbyder sig som mentorer.
Mentorens opgave er at yde samvær og støtte til en borger der aktuelt har psykisk sårbarhed/sygdom og som enten overvejer, er tilknyttet eller afsluttes fra støtte/kontaktpersonsordning i socialpsykiatrien i Kolding Kommune.
Mentor og borger mødes uden for hjemmet til aktiviteter hver uge eller hver 14. dag – alt efter hvad der passer bedst. Det kan være gåture, cafe, strøgtur, sport, biografbesøg m.m.
Forløbet varer 6-9 måneder, hvorefter det alsluttes. Der er altid mulighed for at holde pause eller træde ud af projektet.

Hvad får mentoren?

• Samvær med borger, der har brug for mentors erfaring og hvor mentor også får noget tilbage
• Oplevelse af at de personlige erfaringer er vigtige for andre
• En før-samtale med projektmedarbejdere om motivation og forventninger
• Deltagelse i undervisning i at kunne balancere mellem at være frivillig, rollemodel og støtter. Undervisningen vil foregå ca. en gang om måneden
• Gruppesparring ved projektmedarbejderne sammen med andre mentorer, ca. en gang om måneden
• Tilbud om at deltage i uformelt træf på café, hvor der er mulighed for samvær med andre deltagere af projektet og projektmedarbejdere

Hvad får borgeren der aktuelt har psykisk sårbarhed/sygdom?

• Samvær med andre
• Match med en frivillig mentor, der uden for eget hjem, yder samvær, aktivitet og støtte en gang i ugen eller hver 14. dag
• En mentor, som selv har erfaring med psykisk sårbarhed/sygdom og derfor ved hvordan det er
• En før-samtale med projektmedarbejdere om motivation og forventninger
• Tilbud om uformel træf på café, hvor der er mulighed for samvær med andre deltagere i projektet og projektmedarbejderne
• En mulighed for selvudvikling, herunder at blive bedre til at indgå i sociale sammenhænge
• En mulighed for at skabe nyt netværk og i det hele taget få det bedre

Kontakt

Hvad kræver det af dig at være med?

• At du er interesseret i at komme ud af egen bolig
• At du har interesse i og er villig til at prøve nye ting
• At du tager medansvar for samarbejdet
• At du overholder aftaler
• At du melder afbud hvis du er forhindret

Hvad gør du hvis du gerne vil være med?

For at få mere at vide eller tilmelde dig, kan du kontakte projektmedarbejder Marie-Louise Stub på telefon 2124 8802 eller mail lstu@kolding.dk.

 

Borger til borger Kolding Kommune